РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації від 29.07.2011 № 395 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації від 29.07.2011 № 395 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"

 

УКРАЇНА

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

         від 29.07.2011 № 395

                   смт Володарське

                   З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступу до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 29.07.2011 № 395, враховуючи рішення експертної комісії райдержадміністрації щодо внесення інформації до переліку відомостей, яким надається гриф обмеження доступу «для службового користування» (протокол № 1 від 29.07.2011):

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі – Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені Переліком, затвердженим цім розпорядженням.

3. Сектору внутрішньої політики, зв’язків зі ЗМІ та громадськістю райдержадміністрації забезпечити оприлюднення Переліку в установленому порядку.

 

Голова райдержадміністрації                                                                           В.В.Балабанов 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

29.07.2011 № 395

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

1. Сфера управління

1.1. Документи, що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, розпоряджень голови Донецької обласної державної адміністрації з грифом «Для службового користування».

1.2. Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

1.3. Розпорядчі документи з питань зв’язку, виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

1.4. відомості щодо технічного стану та готовності по кожній окремій системи оповіщення.

1.5. Плану об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

1.6. Зведені відомості про стан виконання районних програм створення страхового фонду документації.

1.7. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та технічної безпеки району.

1.8. Документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств, сил реагування щодо цивільного захисту та технічної безпеки.

1.9. Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з роботи в мирний час на роботу в умовах особистого періоду, крім тих, що виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку та спеціальні вироби до них.

1.10. відомості про організацію системи управління, пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.11. Повний список абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури.

1.12. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

1.13. Перелік документів з питань організації управління в особливий період, що передаються на дублюючий орган управління райдержадміністрації.

1.14. Відомості щодо порядку організації управління та контролю за виконанням заходів мобілізаційного плану в ї, райдержадміністрації.

1.15. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи управлінь, відділів та положень про них на особливий період в райдержадміністрації.

1.16. Відомості щодо складу оперативної групи та порядку її передислокації на запасні пункти управління в райдержадміністрації,

1.17. Відомості щодо підготовки до передислокації особового складу та майна на запасні пункти управління в райдержадміністрації.

1.18. Доповідні, службові, пояснювальні записки, що стосуються діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

2. Сфера економіки (мобілізаційна підготовка економіки)

2.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

2.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

2.1.2.  Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

2.1.3. Виробництва, закупівля та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

2.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

2.1.5. Виробництво та поставка паливно-мастильних матеріалів в особливий період.

2.1.6. Розміщення підприємств, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального призначення.

2.1.7. Кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в райдержадміністрації.

2.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, та енергетичними ресурсами в особливий період.

2.1.9. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

2.1.10. Показники із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

2.1.11. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

2.1.12. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових,  ремонтних та інших послуг в особливий період.

2.1.13. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

2.1.14. Номенклатури,  рівень  накопичення,  фактичної  наявності,          місць      зберігання     матеріальних    цінностей     мобілізаційного    резерву    в райдержадміністрації, на підприємствах в установах, організаціях, які не  задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

2.1.15. Капітального будівництва в особливий період.

2.1.16. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

2.1.17. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах рослин, мінеральних  добривах в особливий період.

2.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, райдержадміністрацій, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців райдержадміністрації, з питань мобілізаційної підготовки.

2.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

2.9. Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей мобрезерву.

2.10. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих систем ах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.11. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації, окремого підприємства.

2.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

2.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

2.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

2.15. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту.

2.16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, підприємства, установи, організації.

2.17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, підприємства, установи, організації.

3. Сфера життєзабезпечення

3.1. Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду району, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.

3.2. Прогнози на надзвичайні ситуації та засоби ліквідації їх наслідків, необхідні сили, матеріально-технічні ресурси району.

3.3. Відомості про наслідки масового ураження населення району, руйнування сховищ, нафто-, газопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

3.4. Відомості про інженерно-технічні заходи щодо забезпечення стійкого водо-, теплопостачання і каналізації по району.

3.5. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди системи життєзабезпечення згідно із затвердженими районними програмами створення страхового фонду документації.

3.6. Плани цивільної оборони району на мирний час.

3.7. Перелік об’єктів і споруд системи життєзабезпечення, на які документація за мікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

3.8. Відомості про генеральні плани, проекти та їх детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (граблі, дамби), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.9. Матеріали топографо-геодезичних робіт на селище міського типу (каталоги координат і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).

3.10. Викопіровки з топографічних карт та планів зйомок селищ міського типу.

3.11. Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро, газа-, водо-, теплопостачання.

3.12. Схеми планування території Володарського району.

4. Сфера безпеки і правопорядку

4.1. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

4.2. Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці (форма 7).

4.3. Номенклатура секретних справ режимно-секретного органу.

4.4. Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми 11, 27, 28, 31, 33, 39, 43, 63).

4.5. План заходів щодо охорони державної таємниці.

4.6. Положення про режимно-секретний орган (далі РСО),функціональні обов’язки працівників РСО райдержадміністрації.

4.7. Відомості щодо знищення конкретних матеріальних носіїв секретної інформації (акти на знищення).

4.8. Відомості про виявлені факти порушень Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію», зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про вжиті заходи реагування. Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та секретної інформації.

4.9. Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом.

4.10. Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів  режимно-секретної  діяльності (приміщень, зон, територій). Акти за результатами обстеження зазначених об’єктів.

4.11. Відомості щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

5. Кадрові питання

5.1. Особові справи працівників райдержадміністрації.

5.2. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

5.3. Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

5.4. Перелік посад, що дають право працівникам , які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 6. Архівна справа

 6.1. Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділі райдержадміністрації.

6.2. Листування з Державною архівною службою України, обласними управліннями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.

6.3. Річні плани, звіти про стан охорони державної таємниці, перегляд грифів секретності МНІ фондів, що знаходяться на секретному зберігання.

6.4. Акти на знищення документів і справ тимчасового терміну зберігання.

6.5. Акти перевірок РСО установами вищого рівня, управлінням СБУ в Донецькій області.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.Л.Плахотная                                                             

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора