ПЕРЕЛІК публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає наданню на запити на публічну інформацію

ПЕРЕЛІК

публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає наданню на запити на публічну інформацію

 

1.Інформація про структуру райдержадміністрації, Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, колективний договір апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 2.Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 3.Посадові інструкції працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 4.Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, звіти про їх виконання.

 5.Плани проведення колегій на поточний рік та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації.

 6.Матеріали, які стосуються складу консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації.

 7.Інформація про наради, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 8.Інформація про вакансії в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 9. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

 10. Кадровий резерв.

 11. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 12. Кошториси з бюджету адміністративно-господарських та управлінських видатків райдержадміністрації.

 13. Річні бюджетні запити райдержадміністрації.

 14.Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації.

 15. Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності райдержадміністрації.

 16.Договори та угоди, стороною в яких є райдержадміністрація.

 17. Матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців.

 18. Інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату та  структурних підрозділів райдержадміінстрації, які займають посади керівників та спеціалістів, та їх навчання.

 19. Матеріали щодо стажування на посадах в райдержадміністрації.

 20.  Графіки надання відпусток працівникамапарату та структурних підрозділіврайдержадміністрації.

 21. Матеріали з питань нагородження.

 22. Графіки проведення особистих та виїздних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

 23. Графіки проведення «Прямих ліній».

 24. Інформаційно – аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

 25. Інформація про погодження  щодо прийняття та звільнення керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

 26.Відомості про документообіг райдержадміністрації.

 27. Районні Програми та інформація про їх виконання.

28. Інформація про  відзначення  в районі державних, професійних свят та пам’ятних дат.

29. Документи з питань регуляторної діяльності.

30. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністраціїта стандарти адміністративних послуг.

31. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

32. Річні та помісячні розписи доходів та видатків зведеного та районного бюджетів.

33. Звіти про виконання районногобюджету.

34. Інформація про зареєстровані релігійні організації.

35. Інформація про районні об'єднання громадян  та громадські організації в районі.

36. Інформація про районні організації політичних партій.

37. Інформація про етнополітичну ситуацію в районі.

38. Інформація з питань реалізації мовної політики в районі.

39. Інформація про суспільно-політичну ситуацію в районі.

40. Порядок доступу до архіву та порядку користування документами НАФ в архівному відділі райдержадміністрації.

41. Реєстр описів справ радянського періоду та періоду незалежності.

42. Описова стаття архівного відділу.

43. Аналіз видачі документів дозвільного характеру.

44. Інформація про заборгованість із заробітної плати.

45. Інформація по укладанню колективних договорів.

46. Зведені таблиці виробничого травматизму у районі.

47. Інформація про потребу району в засобах технічної реабілітації.

48. Плани основних заходів цивільного захисту Володарського району на рік.

49. Інформація про створення обєднань співвласників багатоквартирних будинків району.

50. Інформація про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період.

51. Перелік сільськогосподарських підприємств району.

52.Мережа закладів культури та інформація про їх діяльність.

53.Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.

54.Мережа шкіл району, дошкільних закладів та інформація про їх діяльність.

55.Інформація про кількість дітей шкільного віку.

56.План фізкультурно-масових та спортивних заходів.

57.Інформація про присвоєння статусу матері-героїні.

58.Інформація про видачу посвідчень батькам та дитині з багатодітної сім`ї.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора