Перелік нормативно-правових актів, якими керується в роботі управління

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну службуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро запобіганнякорупціїhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро зверненнягромадянhttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахистуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро жертвинацистськихпереслідуваньhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text

ОсновизаконодавстваУкраїни про охоронуздоров'яhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро основисоціальноїзахищеностіосіб з інвалідністю в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро загальнообов'язковедержавнепенсійнестрахуванняhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро інформаціюhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро доступ до публічноїінформаціїhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро захист персональних данихhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро службу в органах місцевогосамоврядуванняhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро об'єднанняспіввласниківбагатоквартирногобудинкуhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ Про статус і соціальнийзахистгромадян, якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасовоокупованійтериторіїУкраїни

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text

ЗАКОН УКРАЇНИПро державнудопомогусім'ям з дітьмиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text

Про публічнізакупівліhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 жовтня 1995 р. № 848Про спрощення порядку наданнянаселеннюсубсидій для відшкодуваннявитрат на оплату житлово-комунальнихпослуг, придбанняскрапленого газу, твердого та рідкогопічногопобутовогопалива

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 травня 1994 р. № 302Про порядок видачіпосвідчень і нагруднихзнаківветераніввійни

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-94-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 лютого 1997 р. N 155Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-97-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 2 серпня 2000 р. № 1192 про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групивнаслідокпсихічногорозладу, яка за висновкомлікарськоїкомісіїмедичного закладу потребуєпостійногостороннього догляду, на догляд за нею https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 27 вересня 2000 р. N 1467Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідуваньhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2000-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 27 грудня 2001 р. № 1751Про затвердження Порядку призначення і виплатидержавноїдопомогисім'ям з дітьми

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 29 січня 2003 р. № 117Про Єдинийдержавнийавтоматизованийреєстросіб, якімають право на пільгиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення івиплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 29 квітня 2004 р. N 558Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 17 червня 2004 р. N 785Про затвердження Порядку виплатигрошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 28 жовтня 2004 р. N 1445Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війниhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-2004-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 2 квітня 2005 р. № 261Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на доглядhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2005-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 12 липня 2005 р. N 562Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-2005-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 20 вересня 2005 р. N 936 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм,
пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 22 лютого 2006 р. N 189Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 22 лютого 2006 р. № 187 Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) радhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 19 липня 2006 р. № 999Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілямиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2006-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 31 січня 2007 р. № 80 Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2007-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 лютого 2007 р. N 228Про порядок виплати та розміригрошовихкомпенсацій на бензин, ремонт і технічнеобслуговуванняавтомобілів та на транспортнеобслуговуванняhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2007-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 лютого 2011 р. № 121Про затвердженняПоложення про централізований банк даних з проблем інвалідностіhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121-2011-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 лютого 2011 р. № 268Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьмиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2011-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 5 квітня 2012 р. № 321 Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобівhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 березня 2015 р. № 179 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідностіhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 31 березня 2015 р. № 200Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуваннямhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2015-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 19 жовтня 2016 р. № 719Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімейhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2016-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 23 листопада 2016 р. № 854Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/854-2016-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 12 липня 2017 р. № 497Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областяхhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 27 грудня 2017 р. № 1057Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областяхhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 28 березня 2018 р. № 214Питаннязабезпеченняжитломдеякихкатегорійосіб, які брали участь у бойовихдіях на територіїінших держав, а такожчленівїхсімейhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2018-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 липня 2018 р. № 551Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадянhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-2018-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 8 червня 2016 р № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»https://www.kmu.gov.ua/npas/249110200

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17 квітня 2019 р. № 373Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 1 жовтня 2014 р. № 505Про наданнящомісячноїадресноїдопомогивнутрішньопереміщеним особам для покриттявитрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальнихпослугhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 1 жовтня 2014 р. № 509 Про облік внутрішньо переміщених осіб https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 30 січня 2019 р. № 68Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 20 лютого 2019 р. № 206Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімейhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/206-2019-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 27 березня 2019 р. № 309 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-2019-%D0%BF#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвід 8 травня 2019 р. № 449Про затвердження Порядку наданняпозики ветеранам війни та особам, на якихпоширюєтьсячинність Закону України “Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449-2019-%D0%BF#Text

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора