До уваги одержувачів державної соцальної допомоги!

Дата: 10.08.2020 09:10
Кількість переглядів: 56

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації нформує:

Урядом відповідно до  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб» від 2 червня 2020 року №646-IX прийнято постанову Кабінету Міністрів України №632 від 22 липня 2020 року «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»:

1.Затверджено новий єдиний порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомогита житлових субсидій, які надаються залежно від доходу сім’ї.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться шляхом ділення загальної суми сукупного доходу осіб за визначений законодавством період на 6, якщо інше не передбачено законодавством.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї (домогосподарства) обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) на кількість членів сім’ї (домогосподарства).

До середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

  • заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • грошове забезпечення військовослужбовців;
  • пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
  • стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);
  • соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районнихдержадміністрацій (далі — органи соціального захисту населення), у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
  • допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, отримані із-за кордону;
  • інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

До середньомісячного сукупного доходу не включаються такі соціальні виплати:

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;

державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

суми отриманих аліментів;

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

доходи від розміщення депозитів;

оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомога громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;

допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.

 

2. З01 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, у яких закінчився строк  таких виплат у березні — червні 2020 р., здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Просимо Вас звертатися до управління та подати необхідний пакет документів для перерахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям.

3. З 1 липня 2020 року державна соціальна допомога призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

-сплатилиабо за них сплаченоєдинийвнесок на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування у розмірі, не меншомувідмінімального, сумарнопротягомтрьохмісяців;

- зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи; (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку);

- доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, державна соціальна допомога призначається:

1) не більшеніж на два шестимісячнихперіоди, якщо:

ускладісім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновкомлікарсько-консультаційноїкомісіїпотребуєпостійногостороннього догляду;

відсутність будь-якихджерел для існуванняпов’язана з тривалою хворобою одного та/абокількохчленівсім’ї.

Державнасоціальнадопомога за таких умов на наступний строк призначається не ранішеніж через шістьмісяцівпіслязавершеннявиплатитакоїдопомоги;

2) на один шестимісячнийперіод, якщомалозабезпеченасім’я є багатодітноюабо у складімалозабезпеченоїсім’ї є одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) такоїдитини до Книги реєстраціїнароджень внесено в установленому порядку за вказівкоюматері (батька), абомати (батько) у разісмерті одного з батьків і звернулася (звернувся) за призначеннямдержавноїсоціальноїдопомоги у липні - грудні 2020 року.

Більш детальну інформацію можна отримати в «Єдиній приймальні» управління за адресою: 87000, смт.Нікольське, вул. Свободи, 112, перший поверх каб.108, телефон 20467.

 

Богдан Р.В. -заступник начальника управління- начальник відділу грошових виплат і компенсацій


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора